zakázková truhlárna
Úvod > Velikonoční tradice > Velikonoční pomlázka

Velikonoční pomlázka

Na Velikonoční pondělí chodí ráno muži i chlapci po domácnostech a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou.

Pomlázka je svazek spletených vrbových proutků, které slouží ke šlehání žen. Pomlázky jsou pleteny z různého počtu vrbových proutků (3-24) o různé velikosti. Pomlázka je dále zdobena pletenou rukojetí a barevnými stužkami.

Podle pověsti mají být dívky vyšlehány, aby zůstaly po celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. Za odměnu dávají ženy mužům vajíčka.

Pletení pomlázky

Pomlázka ze 6 proutků

Proutky rozdělte tak, že máte v každé ruce po třech. Vrchní proutek č.1 z levé strany provlékněte kolem středního proutku č.5 na pravé straně a vraťte na nejspodnější pozici zpět na levou stranu. Totéž udělejte s pravým horním proutkem. Nyní proutek č.2 obtočte kolem proutku č.5 a vraťte mezi proutky č.1 a č.6. Střídavě pokračujte z každé strany až ke konci délky proutků. Nesmíte zapomenout citlivě dotahovat. Na konci svažte proutky provázkem.