zakázková truhlárna
Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Korektura velikonočního přání

Před odesláním finální verze Vám velikonočenku zašleme k náhledu na uvedený e-mail v objednávce, kdy je Vámi provedena vizuální kontrola textu, loga a rozvržení velikonočenky. Náhled ke korektuře zpracujeme a odešleme zpravidla do 1 pracovního dne od přijetí objednávky do systému.

Způsob platby

Bankovním převodem - platba předem na účet
Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte výzvu k platbě a variabilní symbol platby, který Vás bude identifikovat. Částku prosím převeďte na účet číslo 2501235886/2010 vedený u Fio banka, a.s.

Dodání

Dodací lhůty
Zboží je oedsláno na váš email do 1 pracovního dne ode dne schválení a dokončení závěrečných prací,  ověření platnosti objednávky a zaplacení zálohové faktury.

Na přání zákazníka je možné dohodnout individuální termíny expedice.

Způsob zaslání zboží

Elektronicky e-mailem na uvedenou adresu v objednáce nebo ja velikonoční přání vystaveno v síti internet a je k němu zaslána adresa na uvedený e-mail.

Reklamace

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 2 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 2 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací či přepravou.

Storno objednávky

Přijímají se pouze, nejsou-li zahájeny práce na zakázce (grafické úpravy, tisk, expedice). V opačném případě je nutné uhradit stornopoplatek 200Kč.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní, kontaktní či jiné údaje, které získáme z Vaší objednávky nebudou poskytovány třetím stranám. Jediným možným případem, kdy jsou tato data kupujícího předány třetí straně, je při přepravě objednaného zboží přepravní službě. Přepravci jsou předána pouze data nezbytně nutná k úspěšnému doručení Vaší zásilky na místo dodací adresy uvedené v objednávce.

Požadavky na podklady (loga, značky,podpisy...)

Je nutné ve vlastním zájmu dodat kvalitní podklady pro tisk (loga, značky, podpisy), aby byl dosažen kvalitní tisk. Více o tom jak dodat podklady k tisku naleznete v sekci "Jak dodat logo".

Slevy a marketingové akce

Slevy není možno kombinovat nebo sčítat s dalšími slevami, případně je kumulovat v rámci dalších marketingových akcí, pokud není uvedeno jinak.

Slevové kupony se dají uplatnit pouze pro firemní velikonoční přání. V jiných případech nebudou akceptovány.

Copyright

Všechny uvedené motivy jsou chráněny autorským zákonem.

Ostatní

Server velikonocenky.cz a jeho provozovatel Petr Švamberg (vice informací na stránce "Kontakty") není plátce DPH