zakázková truhlárna
Úvod > Velikonoční tradice > Velikonoční beránek

Velikonoční beránek

Beránek patří na velikonoční stůl, stejně jako kapr na stůl vánoční.
Tato tradice vznikla před mnoha tisíci lety v Egyptě, kdy každá rodina připravila obětní pokrm z beránka. Podobně naposledy večeřel i Ježíš se svými apoštoly o Velikonocích v Jeruzalémě.

V křesťanství proto beránek symbolizuje památku Krista, „Beránka Božího“, který byl právě jako nevinný, čistý a poslušný beránek obětován na kříži a jeho krev zachránila pokřtěné od hříchu a smrti.