zakázková truhlárna
Úvod > Velikonoční pranostiky

Velikonoční pranostiky

 • Kolik ros spadne před Velikonocemi, tolik po Velikonocích lze ještě očekávat mrazů.
 • Co je na Zelený čtvrtek vyseto, vše se vydaří.
 • Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
 • Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!
 • Kdo na Velký pátek orá, tomu se chleba nedostává.
 • Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
 • Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání.
 • Velký pátek vláha - úrodu zmáhá.
 • Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
 • Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
 • Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.
 • Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají.
 • Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni.
 • Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
 • Jasné počasí o Velikonocích - nastane léto o letnicích.
 • Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.